Pozvánka na zasedání - duben 2017

POZVÁNKA

Na zasedání Zastupitelstva obce Radenice.

 

 Místo konání: OÚ Radenice

 

Datum a čas konání:  23. 04. 2017 v 19:00         

 

Navržený program jednání:

 

 

  1.  Zahájení a volba ověřovatelů zápisu
  2. Informace o výstavbě ČOV
  3. Smlouva o úvěru KB
  4. Smlouva se ZŠ Bory
  5. Smlouva POV
  6. Žádosti o příspěvky městyse Křižanov
  7. Úklid obce
  8. Projednání rozpočtových opatření
  9. Různé
  10. Závěr