Pozvánka na zasedání - leden 2017

 

POZVÁNKA

Na zasedání Zastupitelstva obce Radenice.

  

 

Místo konání: OÚ Radenice

 

Datum a čas konání:  29. 01. 2017 v 18:00         

 

Navržený program jednání:

 

  1. Zahájení a volba ověřovatelů zápisu
  2. Činnost od minulého zasedání
  3. Akcie plyn
  4. Rekonstrukce požární nádrže
  5. Pouť 2017
  6. Různé
  7. Závěr