Rada a zastupitelstvo

Zastupitelstvo obce
Starosta: Josef Sýkora
Místostarosta: Jindřich Bartoš
Předsedové výborů
Finanční výbor: Radek Ochrana 
Kontrolní výbor: Josef Večerka 
Výbor životního prostředí: Miloslav Příhoda 
Kulturní výbor: Jana Ptáčková 
Sportovní výbor: Lukáš Němec 
Účetnictví a administrace: Petra Mahelová