Rada a zastupitelstvo

Zastupitelstvo obce
Starosta: Jindřich Bartoš
Místostarosta: Jana Ptáčková
Předsedové výborů
Finanční výbor: Radek Král
Kontrolní výbor: Miloslav Příhoda 
Výbor životního prostředí: Radek Ochrana
Kulturní výbor: Miroslav Mahel
Sportovní výbor: Jaroslav Musil 
Účetnictví a administrace: Petra Mahelová