Povinně zveřejňované informace

1. Název

Obec Radenice

2. Důvod a způsob založení

ZÁKON 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

§ 1

  • Obec je základním územním samosprávným společenstvím občanů; tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce

§ 2

  • (1) Obec je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek. Obec vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající
  • (2) Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů; při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech

3. Organizační struktura

Starosta: Jindřich Batoš
Úřední hodiny: Úterý 18 - 20hod.

4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa
Radenice 32
59101 Žďár nad Sázavou
4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
4.3 Úřední hodiny
Úterý 18-20hod.
4.4 Telefonní čísla
+420 601 549 989 – starosta
4.5 Čísla faxu
4.6 Adresa internetové stránky
www.radenice.cz
4.7 Adresa e-podatelny
Podatelna elektronické pošty (oficiální e-mail úřadu): Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
4.8 Další elektronické adresy

5. Případné platby lze poukázat

31220-751/0100

6. IČ

00599719

7. DIČ

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů
8.2 Rozpočet
ARISweb - rozpočty veřejné správy (MF ČR)

9. Žádosti o informace

viz položka 4. Kontaktní spojení

10. Příjem žádostí a dalších podání

viz položka 4. Kontaktní spojení

11. Opravné prostředky

12. Formuláře

13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací

14. Předpisy

14.1 Nejdůležitější používané předpisy
14.2 Vydané právní předpisy

15. Úhrady za poskytování informací

15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací
15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

16. Licenční smlouvy

16.1 Vzory licenčních smluv
16.2 Výhradní licence

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.