Obec Radenice

Nepřehlédněte

ZÁJEZD NA DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ MANŽELSTVÍ V KOSTCE

MANŽELSTVÍ V KOSTCE

Divadlo Bolka Polívky, Brno

Odjezd autobusu: 18.10.2019

Radenice: zastávka autobusu 16.30

Křižanov: náměstí 16.45

Cestovné: místní zdarma, ostatní 100,- Kč za osobu (bude vybíráno v autobuse).

Nezapomeňte si vstupenky!

Sběr nebezpečného odpadu

Sběr nebezpečného odpadu

 

 

Sběr nebezpečného odpadu proběhne v naší obci

17.10.2019 před v době 17.15-17.30 .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontejner na velkoobjemový odpad 2019

 

Kontejner na velkoobjemový odpad bude přistaven od 10.10.2019 před OÚ.

Do kontejneru patří: 

starý nábytek, koberce, linolea, umyvadla, toalety, kuchyňské linky, drobný stavební odpad.

Do kontejneru nepatří:

 pneumatiky, elektronika, barvy, léky, plasty, oleje, asfalt, akumulátory ani jiný nebezpečný odpad.

 

 

Poděkování OÚ pro SDH Radenice

OÚ Radenice děkuje všem členům SDH Radenice, kteří se podíleli na opravě a nátěru střechy místního KD.

 

 

Touto akcí došlo k významnému prodloužení životnosti stávající střechy.

 

Oceňujeme hlavně ochotu a výjimečnost dobrovolnické práce v dnešní uspěchané době.

CIRCUS HAPPY KIDS

2019-10-01-CIRCUS HAPPY KIDS

Upozornění na zákaz záměrného znečišťování veřejné obecní komunikace

V naší obci se objevil případ záměrného znečišťování veřejné komunikace ostrými předměty, zřejmě za účelem poškození soukromé osoby a jejího majetku.

Pokud se bude případ opakovat, nahlásí OÚ Radenice celou věc Policii ČR a využije při tom všech případných svědectví a získaných materiálů, za účelem řádného prověření celé záležitosti.