Aktuality

Vybírání poplatku za popelnice a psy 2019

Poplatky za popelnice a psy se budou vybírat tuto

sobotu 26.1.2019 v době 14:00-15:30.

 

Poplatek za osobu přihlášenou k trvalému pobytu činí 450Kč.

 

Poplatek za psa 100Kč

Tříkrálová sbírka

Tříkrálová sbírka 2019

Tuto neděli, 6.1.2019, se v naší obci bude konat tradiční Tříkrálová sbírka, kterou pořádá organizace Charita Česká republika.

Koledníci budou vycházet okolo 13-té hodiny.

Možnost zpracování obecního dřeva samovýrobou

Obec Radenice nabízí možnost samovýroby palivového dřeva v obecním lese v k. ú. Radenice, parc. čís. 635/4.

Celkově se jedná o cca 10m3.

Zájemci o samovýrobu se mohou přihlásit na OÚ v úředních hodinách.

Rozsvícení vánočního stromu 2018

2018 kopie copy

Našly se klíče

Na silnici, směrem k zastávce u hlavní silnice č.37, se našly klíče. Jedná se o 1ks klíče a přívěsku. Klíče budou k dostání v úředních hodinách OÚ.