Aktuality

Karneval 2020

Karneval 2020

Tříkrálová sbírka 2020

V naší obci proběhne v neděli 5. 1. 2020 tradiční Tříkrálová sbírka.

Koledníci budou vycházet ve 13hod.

Úřední hodiny 24.12. 2019 nebudou

OÚ informuje, že v úterý 24. 12. 2019, nebudou úřední hodiny.

Případné neodkladné záležitosti můžete na OÚ přijít vyřídit v pátek 27. 12. 2019 v době  17:00 - 17:45.

Další řádné úřední hodiny budou 7. 1. 2020

 

Záměrné poškozování vozidel v naší obci

 

V naší obci se objevilo několik případů záměrného poškozování venku stojících vozidel. Celá záležitost se bude nyní řešit ve spolupráci s Policií ČR.

OÚ využive všech případných svědectví a získaných materiálů k řádnému prošetření celé záležitosti.

OÚ tímto prosí všechny občany o sdělení informací, které by mohly jakkoli pomoci tyto činy objasnit.

Slavnostní rozsvícení vánočního stromečku.

vanoce2019 kopie

Slavnostní rozsvícení vánočního stromečku se bude konat

v neděli 1.12.2019 od 16.30 hod.

Schůze Sdružení Vodovod Radenice

V sobotu 16.11.2019 v 17.00 se bude konat v KD

veřejná schůze Sdružení Vodovod Radenice.

 

Velkoobjemový kontejner na bioodpad.

Velkoobjemový kontejner na bioodpad.

Velkoobjemový kontejner na bioodpad bude přistaven od 29.10.2019

na točně autobusu.

 

Do kontejneru na BIO odpad patří:
zbytky ovoce a zeleniny
listy a nať zeleniny
kuchyňský odpad
odpad ze zeleně v domácnosti
zbytky pečiva a obilovin
travní hmota
plevel a listí
jemné nebo drcené větve
hobliny, piliny

 

Do kontejneru na BIO odpad nepatří:
komunální odpad
živočišné zbytky (maso, kůže, kosti)
exkrementy zvířat
papír
sklo
plasty
textil, kovy
nebezpečné odpady