Aktuality

MOŽNOST ZPRACOVÁNÍ DŘEVA V OBECNÍM LESE SAMOVÝROBOU.

Obec Radenice nabízí možnost samovýroby dřeva v obecním lese. Jedná se smrkové palivové dříví. 

Zájemci o samovýrobu se mohou přihlásit na   každé úterý 18:00-20:00.

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie.

 

Společnost E.ON Distribuce , a.s. oznamuje:

Z důvodů plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy-rekonstrukcí, oprav, udržbových a revizních prací-bude přerušena dodávka elektrické energie:

Obec Radenice

Dne: 9.3.2020 7:30-10:00

Vypnutá oblast:

Západní část obce od Borů po č.p.20 (naproti čekárně).

Týká se č.p. : 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 23, 24, 27, 29, 3, 31, 33, 34, 35, 4, 46, 51, 6, 9.

 

Dne: 9.3.2020 10:00-12:30

Vypnutá oblast:

Východní část obce u trafostanice obec2 – od Skleného po č.p. 38 a 26.

Týká se č.p. : 17, 18, 2, 22, 25, 26, 28, 3037, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 62, 63, 7, 71, 8.

Fotogalerie

Byla doplněna fotogalerie - Akce v obci

2018 -2020.

Masopust 2020

Masopust 2020

Dokumenty v listinné podobě

OÚ Radenice informuje, že do veškerých dokumentů v listinné podobě lze nahlédnout na Obecním úřadě Radenice v úředních hodinách.

VIDIMACE A LEGALIZACE

Obecní úřad oznamuje:

Od 1.2.2020 lze na OÚ provádět ověřování listin a podpisů.

Ověřování provádí starosta a místostarostka v době úředních hodin.

HLÁŠENÍ MÍSTNÍHO ROZHLASU 21.1.2020

 

1. Obecní úřad srdečně zve všechny občany, obzvláště děti, na dětský karneval s kouzelníkem Harrym. Karneval se koná tuto sobotu 25.1.2020 od 14.00 v KD.

2.Výtěžek Tříkrálové sbírky v naší obci činil 7 565,- Kč.

Děkujeme všem organizátorům, koledníkům a štědrým dárcům.