Aktuality

Svoz nebezpečného odpadu jaro 2019

Svoz nebezpečného odpadu proběhne ve čtvrtek 4.4.2019 v době 17:15 – 17:30 před budovou OÚ

 

 

Mezi nebezpečný odpad patří:

 

 

 

 • Syntetické barvy, laky

 • Syntetická ředidla

 • Mořidla

 • Elektrické baterie, Autobaterie

 • oleje, tuky minerální nebo syntetické, ropné produkty

 • Kyseliny, hydroxidy

 • Lepidla, pryskyřice

 • Zdravotnický materiál ( znečištěné obvazy, jehly apod. )

 • Tiskařské barvy, tonery, inkousty

 • Chladničky a mrazáky obsahující freony

 • obrazovky

 • Těkavé látky, fotochemikálie, pesticidy

 • Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť

 

Očkování psů proti vzteklině

Tuto sobotu 16.3.2019 v době 9:15-9:30 před OÚ,

proběhne očkování psů proti vzteklině.

Cena za 1 psa je 100,- Kč.

Vezměte si ssebou očkovací průkazy.

Vybírání poplatku za popelnice a psy 2019

Poplatky za popelnice a psy se budou vybírat tuto

sobotu 26.1.2019 v době 14:00-15:30.

 

Poplatek za osobu přihlášenou k trvalému pobytu činí 450Kč.

 

Poplatek za psa 100Kč

Tříkrálová sbírka

Tříkrálová sbírka 2019

Tuto neděli, 6.1.2019, se v naší obci bude konat tradiční Tříkrálová sbírka, kterou pořádá organizace Charita Česká republika.

Koledníci budou vycházet okolo 13-té hodiny.

Možnost zpracování obecního dřeva samovýrobou

Obec Radenice nabízí možnost samovýroby palivového dřeva v obecním lese v k. ú. Radenice, parc. čís. 635/4.

Celkově se jedná o cca 10m3.

Zájemci o samovýrobu se mohou přihlásit na OÚ v úředních hodinách.