Aktuality

Deratizace v obci Radenice 2020.

 

Celoplošná deratizace v obci Radenice proběhne tento čtvrtek 11.6.2020.

Položení deratizačních nástrah proběhne metodou zavěšení do vybraných kanalizačních vpustí.

 

Kdo má zájem o profesionální deratizaci přímo na svém pozemku, může se zapsat do seznamu v místní prodejně COOP.

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU.

Svoz nebezpečného odpadu proběhne tuto sobotu

9.5.2020 v době 10:10-10:25 hodin, před obecním úřadem.

LETNÍ SVOZ PDO 2020

 

Letní svoz začíná v 19. týdnu, tedy od 4.5.2020, kdy se v naší obci budou svážet popelnice (1x14dní) a to až do konce září.

 

O svátcích 1.5. a 8.5. svoz PDO proběhne.

KONTEJNER - VELKOOBJEMOVÝ ODPAD 2020

Kontejner na velkoobjemový odpad bude přistaven od 5.5.2020-7.5.2020 před OÚ.

 

Do kontejneru patří: 

starý nábytek, koberce, linolea, umyvadla, toalety, kuchyňské linky, drobný stavební odpad.

Do kontejneru nepatří:

 pneumatiky, elektronika, barvy, léky, plasty, oleje, asfalt, akumulátory ani jiný nebezpečný odpad.