Aktuality

Fotogalerie

Byla doplněna fotogalerie - Akce v obci

2018 -2020.

Masopust 2020

Masopust 2020

Dokumenty v listinné podobě

OÚ Radenice informuje, že do veškerých dokumentů v listinné podobě lze nahlédnout na Obecním úřadě Radenice v úředních hodinách.

VIDIMACE A LEGALIZACE

Obecní úřad oznamuje:

Od 1.2.2020 lze na OÚ provádět ověřování listin a podpisů.

Ověřování provádí starosta a místostarostka v době úředních hodin.

HLÁŠENÍ MÍSTNÍHO ROZHLASU 21.1.2020

 

1. Obecní úřad srdečně zve všechny občany, obzvláště děti, na dětský karneval s kouzelníkem Harrym. Karneval se koná tuto sobotu 25.1.2020 od 14.00 v KD.

2.Výtěžek Tříkrálové sbírky v naší obci činil 7 565,- Kč.

Děkujeme všem organizátorům, koledníkům a štědrým dárcům.

 

HLÁŠENÍ MÍSTNÍHO ROZHLASU 14.1.2020

1. Poplatky za svoz pevného domovního odpadu a za psy se budou vybírat tuto sobotu 18.1.2020 v době 14.00-16.00 na OÚ.

 

Vybírá se  (jako v předchozím roce)  450Kč za osobu s trvalým pobytem v obci a 100Kč za psa.

 

2. Nadále platí přísný zákaz volného pobíhání psů po obci!

Karneval 2020

Karneval 2020