Aktuality

Respirátory KN95 a chirurgické roušky

Obecnímu úřadu byly darovány chirurgické roušky a respirátory KN95.

Část roušek a respirátorů bude distribuováno do schránek občanů starších 65 let.

Ostatní si mohou, v případě potřeby, přijít vyzvednou roušky i respirátory na OÚ v úředních hodinách každé úterý (18.00 – 20.00 hod.)

Popelnice na tříděný kovový odpad

Na separačním místě pro tříděný odpad byla umístěna šedá popelnice na kovový odpad.

Prosíme o důsledné třídění odpadů (plasty, sklo, papír, kovy).

Ze správně vytříděných odpadů získává obec zpět finanční prostředky, v opačném případě je obec sankcionována, což vede k narůstajícím nákladům a potažmo k narůstajícím poplatkům pro občany.

 

Na separačním místě udržujte pořádek, zaměstnanci svozové firmy nejsou povinni sbírat pytle a nepořádek okolo kontejnerů. Neodkládejte zde nebezpečné odpady (zářivky, kbelíky od barev),tyto se svážejí specializovanou firmou dvakrát ročně, do té doby si musíte nechat odpady doma a neshromažďovat je na separačním místě.

Tříkrálová sbírka 2021-poděkování

Poděkování finále-Tříkrálová sbírka copy