Aktuality

Schůze Sdružení Vodovod Radenice

V sobotu 16.11.2019 v 17.00 se bude konat v KD

veřejná schůze Sdružení Vodovod Radenice.

 

Velkoobjemový kontejner na bioodpad.

Velkoobjemový kontejner na bioodpad.

Velkoobjemový kontejner na bioodpad bude přistaven od 29.10.2019

na točně autobusu.

 

Do kontejneru na BIO odpad patří:
zbytky ovoce a zeleniny
listy a nať zeleniny
kuchyňský odpad
odpad ze zeleně v domácnosti
zbytky pečiva a obilovin
travní hmota
plevel a listí
jemné nebo drcené větve
hobliny, piliny

 

Do kontejneru na BIO odpad nepatří:
komunální odpad
živočišné zbytky (maso, kůže, kosti)
exkrementy zvířat
papír
sklo
plasty
textil, kovy
nebezpečné odpady

 

Mimořádné zrušení úředních hodin 29.10.2019

OÚ informuje, že v úterý 29.10.2019 mimořádně nebudou úřední hodiny.

Hlášení místního rozhlasu 22.10.2019

Sdružení Vodovod Radenice informuje, že tuto neděli 27. 10. 2019 od 12:30 proběhne odečet vodoměrů.

Hlášení místního rozhlasu 17.10.2019

Od 1. 1. 2020 vstoupí v platnou novela zákona č. 302 / 2017, podle které musí být všichni psi na území ČR označeni čipem, jinak bude jejich očkování proti vzteklině bráno jako neplatné.

 

Kdo má zájem psa očipovat, může tak učinit tuto sobotu 19. 10. 2019 od 9:15hod před budovou OÚ.

 

 

Čipovat bude MVDr. Sedmík.

 

 

S sebou si vezměte očkovací průkazy a 390Kč poplatek.

Sběr nebezpečného odpadu

 

Sběr nebezpečného odpadu

 

Sběr nebezpečného odpadu proběhne v naší obci

17.10.2019 před v době 17.15-17.30 .

 

Mezi nebezpečné odpady patří

Syntetické barvy, laky

Syntetická ředidla

Mořidla

Elektrické baterie, Autobaterie

Oleje, tuky minerální nebo syntetické, ropné produkty

Kyseliny, hydroxidy

Lepidla, pryskyřice

Zdravotnický materiál ( znečištěné obvazy, jehly apod. )

Tiskařské barvy, tonery, inkousty

Chladničky a mrazáky obsahující freony

Obrazovky

Těkavé látky, fotochemikálie, pesticidy

Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť

Kontejner - velkoobjemový odpad

Kontejner na velkoobjemový odpad bude přistaven od 10.10.2019 před OÚ.

Do kontejneru patří: 

starý nábytek, koberce, linolea, umyvadla, toalety, kuchyňské linky, drobný stavební odpad.

Do kontejneru nepatří:

 pneumatiky, elektronika, barvy, léky, plasty, oleje, asfalt, akumulátory ani jiný nebezpečný odpad.