Aktuality

Sběr nebezpečného odpadu

 

Sběr nebezpečného odpadu

 

Sběr nebezpečného odpadu proběhne v naší obci

17.10.2019 před v době 17.15-17.30 .

 

Mezi nebezpečné odpady patří

Syntetické barvy, laky

Syntetická ředidla

Mořidla

Elektrické baterie, Autobaterie

Oleje, tuky minerální nebo syntetické, ropné produkty

Kyseliny, hydroxidy

Lepidla, pryskyřice

Zdravotnický materiál ( znečištěné obvazy, jehly apod. )

Tiskařské barvy, tonery, inkousty

Chladničky a mrazáky obsahující freony

Obrazovky

Těkavé látky, fotochemikálie, pesticidy

Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť

Kontejner - velkoobjemový odpad

Kontejner na velkoobjemový odpad bude přistaven od 10.10.2019 před OÚ.

Do kontejneru patří: 

starý nábytek, koberce, linolea, umyvadla, toalety, kuchyňské linky, drobný stavební odpad.

Do kontejneru nepatří:

 pneumatiky, elektronika, barvy, léky, plasty, oleje, asfalt, akumulátory ani jiný nebezpečný odpad.

Zájezd na divadelní představení

 

MANŽELSTVÍ V KOSTCE

Divadlo Bolka Polívky, Brno

 

Odjezd autobusu: 18.10.2019

Radenice: zastávka autobusu 16.30

Křižanov: náměstí 16.45

 

Cestovné: místní zdarma, ostatní 100,- Kč za osobu (bude vybíráno v autobuse).

 

Nezapomeňte si vstupenky!

Poděkování OÚ pro SDH Radenice

OÚ Radenice děkuje všem členům SDH Radenice, kteří se podíleli na opravě a nátěru střechy místního KD.

 

Touto akcí došlo k významnému prodloužení životnosti stávající střechy.

 

Oceňujeme hlavně ochotu a výjimečnost dobrovolnické práce v dnešní uspěchané době.

CIRCUS HAPPY KIDS

2019-10-01-CIRCUS HAPPY KIDS

Sdružení vodovod informuje o odstávce pitné vody

V úterý 10.9.2019 v době 8:00-14:00 z důvodu opravy nepoteče voda.

 

Zábavné odpoledne 2019

ZABAVNE ODPOLEDNE 2019 kopie