Aktuality

Záměrné poškozování vozidel v naší obci

 

V naší obci se objevilo několik případů záměrného poškozování venku stojících vozidel. Celá záležitost se bude nyní řešit ve spolupráci s Policií ČR.

OÚ využive všech případných svědectví a získaných materiálů k řádnému prošetření celé záležitosti.

OÚ tímto prosí všechny občany o sdělení informací, které by mohly jakkoli pomoci tyto činy objasnit.

Slavnostní rozsvícení vánočního stromečku.

vanoce2019 kopie

Slavnostní rozsvícení vánočního stromečku se bude konat

v neděli 1.12.2019 od 16.30 hod.

Schůze Sdružení Vodovod Radenice

V sobotu 16.11.2019 v 17.00 se bude konat v KD

veřejná schůze Sdružení Vodovod Radenice.

 

Velkoobjemový kontejner na bioodpad.

Velkoobjemový kontejner na bioodpad.

Velkoobjemový kontejner na bioodpad bude přistaven od 29.10.2019

na točně autobusu.

 

Do kontejneru na BIO odpad patří:
zbytky ovoce a zeleniny
listy a nať zeleniny
kuchyňský odpad
odpad ze zeleně v domácnosti
zbytky pečiva a obilovin
travní hmota
plevel a listí
jemné nebo drcené větve
hobliny, piliny

 

Do kontejneru na BIO odpad nepatří:
komunální odpad
živočišné zbytky (maso, kůže, kosti)
exkrementy zvířat
papír
sklo
plasty
textil, kovy
nebezpečné odpady

 

Mimořádné zrušení úředních hodin 29.10.2019

OÚ informuje, že v úterý 29.10.2019 mimořádně nebudou úřední hodiny.

Hlášení místního rozhlasu 22.10.2019

Sdružení Vodovod Radenice informuje, že tuto neděli 27. 10. 2019 od 12:30 proběhne odečet vodoměrů.

Hlášení místního rozhlasu 17.10.2019

Od 1. 1. 2020 vstoupí v platnou novela zákona č. 302 / 2017, podle které musí být všichni psi na území ČR označeni čipem, jinak bude jejich očkování proti vzteklině bráno jako neplatné.

 

Kdo má zájem psa očipovat, může tak učinit tuto sobotu 19. 10. 2019 od 9:15hod před budovou OÚ.

 

 

Čipovat bude MVDr. Sedmík.

 

 

S sebou si vezměte očkovací průkazy a 390Kč poplatek.