Aktuality

Dokumenty v listinné podobě

OÚ Radenice informuje, že do veškerých dokumentů v listinné podobě lze nahlédnout na Obecním úřadě Radenice v úředních hodinách.

VIDIMACE A LEGALIZACE

Obecní úřad oznamuje:

Od 1.2.2020 lze na OÚ provádět ověřování listin a podpisů.

Ověřování provádí starosta a místostarostka v době úředních hodin.

HLÁŠENÍ MÍSTNÍHO ROZHLASU 21.1.2020

 

1. Obecní úřad srdečně zve všechny občany, obzvláště děti, na dětský karneval s kouzelníkem Harrym. Karneval se koná tuto sobotu 25.1.2020 od 14.00 v KD.

2.Výtěžek Tříkrálové sbírky v naší obci činil 7 565,- Kč.

Děkujeme všem organizátorům, koledníkům a štědrým dárcům.

 

HLÁŠENÍ MÍSTNÍHO ROZHLASU 14.1.2020

1. Poplatky za svoz pevného domovního odpadu a za psy se budou vybírat tuto sobotu 18.1.2020 v době 14.00-16.00 na OÚ.

 

Vybírá se  (jako v předchozím roce)  450Kč za osobu s trvalým pobytem v obci a 100Kč za psa.

 

2. Nadále platí přísný zákaz volného pobíhání psů po obci!

Karneval 2020

Karneval 2020

Tříkrálová sbírka 2020

V naší obci proběhne v neděli 5. 1. 2020 tradiční Tříkrálová sbírka.

Koledníci budou vycházet ve 13hod.

Úřední hodiny 24.12. 2019 nebudou

OÚ informuje, že v úterý 24. 12. 2019, nebudou úřední hodiny.

Případné neodkladné záležitosti můžete na OÚ přijít vyřídit v pátek 27. 12. 2019 v době  17:00 - 17:45.

Další řádné úřední hodiny budou 7. 1. 2020