Aktuality

Odečet vody říjen 2017

Sdružení vodovod Radenice upozorňuje, že v neděli 29. 10. 2017 bude probíhat odečet vody.

Revize komínů 2017

 

OÚ informuje, že v průběhu listopadu proběhne v obci revize komínů, kominíkem p.Linbergem.

Zájemci o revizi komína se mohou přihlásit v úředních hodinách na OÚ, nebo v místní prodejně.

Kontejner na velkoobjemový odpad

Před budovou OÚ je přistaven kontejner na velkoobjemový odpad. Kontejner bude přistaven do pondělí 2. 10. 2017.


 

Co do kontejneru patří

Do kontejnerů je možné vkládat pouze domovní odpad objemného charakteru, např. starý nábytek, podlahové krytiny, kovové odpady, sanitární keramika, autoskla, zrcadla, staré sportovní náčiní apod.

 

Co do kontejneru nepatří!

Do kontejnerů nepatří nebezpečné odpady, elektrospotřebiče (vč. ledniček, mrazáků, monitorů, televizorů apod.), pneumatiky, bioodpady a stavební odpad. Kontejnery je zakázáno používat k odkládání odpadů z podnikatelské činnosti. Odpady není povoleno odkládat mimo kontejner, ani v případě, kdy je již naplněn.

Fotky pouť 2017

Do fotogalerie:

Pouť 2017

byly vloženy fotografie z letošní pouti.