KONTEJNER - VELKOOBJEMOVÝ ODPAD 2021 PODZIM

Kontejner na velkoobjemový odpad bude přistaven od 12.10.2021 před OÚ.

Do kontejneru patří: 

starý nábytek, koberce, linolea, umyvadla, toalety, kuchyňské linky, drobný stavební odpad.

Do kontejneru nepatří:

 pneumatiky, elektronika, barvy, léky, plasty, oleje, asfalt, akumulátory ani jiný nebezpečný odpad.