Čistá Vysočina 2021

OÚ Radenice pořádá úklid v rámci akce

,,Čistá Vysočina“.

Sejdeme se tuto sobotu

24.4. ve 14:00 před KD.

Vezměte si rukavice.

Občerstvení zajištěno!