Poplatky 2021-odpady, psi.

 

POPLATEK ZA SVOZ A TŘÍDĚNÍ ODPADU

OZV 2021/1

 

 

Občané s trvalým pobytem v obci 550,-/osoba

Majitelé nemovitostí bez trvalého pobytu 1 100,-/objekt

(objekty určené k rekreaci s číslem popisným nebo evidenčním)

 

 

 

POPLATEK ZA PSA

OZV 2020/1

 

a) za jednoho psa .....................................................................................…200,- Kč,

b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele ....................................200,- Kč

c) za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let ........................................... 200,- Kč

d) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba starší 65 let ………….................200,- Kč