KONTEJNER - VELKOOBJEMOVÝ ODPAD 2020

Kontejner na velkoobjemový odpad bude přistaven od 5.5.2020-7.5.2020 před OÚ.

 

Do kontejneru patří: 

starý nábytek, koberce, linolea, umyvadla, toalety, kuchyňské linky, drobný stavební odpad.

Do kontejneru nepatří:

 pneumatiky, elektronika, barvy, léky, plasty, oleje, asfalt, akumulátory ani jiný nebezpečný odpad.