VIDIMACE A LEGALIZACE

Obecní úřad oznamuje:

Od 1.2.2020 lze na OÚ provádět ověřování listin a podpisů.

Ověřování provádí starosta a místostarostka v době úředních hodin.