Záměrné poškozování vozidel v naší obci

 

V naší obci se objevilo několik případů záměrného poškozování venku stojících vozidel. Celá záležitost se bude nyní řešit ve spolupráci s Policií ČR.

OÚ využive všech případných svědectví a získaných materiálů k řádnému prošetření celé záležitosti.

OÚ tímto prosí všechny občany o sdělení informací, které by mohly jakkoli pomoci tyto činy objasnit.