Zápis dětí do Mateřské školy ve šk. roce 2019/2020

Ředitelství Základní školy Hany Benešové a Mateřské školy Bory oznamuje, že zápis dětí do mateřské školy pro školní rok 2019/2020 se konná v budově Mateřské školy Bory.

 

V pátek 3.května.2019 od 13:30 do 16:30 hodin.

 

Tiskopisy potřebné k zápisu si můžete vyzvednout od 15.4.2019 během provozu mateřské školy.

 

K zápisu, prosím, s sebou vezměte vyplněné tiskopisy, rodný list dítěte a průkaz totožnosti zákonného zástupce.