Revize komínů 2017

 

OÚ informuje, že v průběhu listopadu proběhne v obci revize komínů, kominíkem p.Linbergem.

Zájemci o revizi komína se mohou přihlásit v úředních hodinách na OÚ, nebo v místní prodejně.