Informace členům sdružení vodovod Radenice

 Informace členům Sdružení vodovod Radenice

Z důvodu poklesu hladiny spodních vod, doporučuje výbor sdružení všem členům, aby omezili odběr pitné vody tzn. využívat ji pouze na pití a hygienické potřeby.

Dále se zakazuje doplňovat a napouštět bazény, zalévat trávu, používat vodu na stavbu a mytí aut.

Užitkovou vodu je možno odebrat z obecní studny u Lázničků.

             Za výbor Sdružení vodovod Radenice     
M.Blaha
Dne 19.7. 2017