Uzavírka příjezdové komunikace do obce

12.4.2021-15.4.2021 bude uzavřena příjezdová cesta do obce

( od mostu po začátek obce)

z důvodu její rekonstrukce.

Objízdná trasa povede po staré cestě na Jívoví.