Tříkrálová sbírka 2021-výtěžek.

V rámci Tříkrálové sbírky bylo v naší obci vybráno

 

7 250,- Kč

 

Děkujeme!